Useful Japanese Phrases/Sentences: Shopping


 • Let's go shopping.
 • Kaimono ni ikimashou.

 • Where is the department store?
 • Depaato wa doko desu ka?

 • It is far from here.
 • Koko kara touku desu.

 • What time is the store open?
 • Sono omise ga akunowa nan ji desu ka?

 • What time is the store closed?
 • Heiten wa nan ji desu ka?

 • Where is the cosmetics section?
 • Keshouhin no uriba wa doko desu ka?

 • It's on the second floor.
 • Sore wa nikai ni arimasu.

 • Where is the men's section?
 • Otokomono wa doko ni arimasu ka?

 • It is on the third floor.
 • Sore wa sangai ni arimasu.

 • Could you tell me the ladies' hats corner?
 • Fujinbou-uriba o oshiete kudasai.

 • It's on the ground floor.
 • Sore wa ikkai ni arimasu.

 • How much is this?
 • Kore wa ikura desu ka?

 • Its 6,000 yen.
 • Rokusen en desu.

 • That's a hundred yen.
 • Sore wa hyaku en desu.

 • And this one?
 • Jaa kore wa?

 • That's also a hundred yen.
 • Sore mo hyaku en desu.

 • How much is that?
 • Sore wa ikura desu ka?

 • How much is that over there?
 • Are wa ikura desu ka?

 • Which one?
 • Dore desu ka?

 • That skirt.
 • Ano sukaato desu.

 • That blue skirt?
 • Ano aoi sukaato desu ka?

 • Yes
 • Sou desu.

 • That's 5,000 yen.
 • Are wa gosen en desu.

 • Can I try this on?
 • Shichaku shite mimasu ka?

 • Yes, please.
 • Hai, douzo.

 • Will you show me the socks?
 • Kutsushita o misete kudasai.

 • What size is this?
 • Kono sumpoo wa ikura desu ka?

 • Are these socks nylon?
 • Kono kutsushita wa nairon desu ka?

 • No, they are cotton.
 • Chigaimasu. Momen desu.

 • How much are they?
 • Ikura desu ka?

 • Three hundred yen.
 • San hyaku en desu.

 • Do you have overcoats?
 • Ooba kooto ga arimasu ka?

 • Will you show me some samples?
 • Sukoshi mihon o misete kudasai.

 • It doesn't fit me this style.
 • Kono kata wa watashi ni aimasen.

 • I'll take them.
 • Kore o kudasai.

 • How much is that white bag?
 • Ano shiroi kaban wa ikura desu ka?

 • It's 1000 yen.
 • Ichi sen en desu.

 • Will you show me that leather handbag?
 • Ano kawa no handobaggu o misete kudasai.

 • It's expensive, isn't it?
 • Takai desu ne.

 • Can't you reduce a little?
 • Sukoshi makarimasen ka?

 • Please reduce a little.
 • Sukoshi makete kudasai.

 • Discount, please.
 • Makete kuremasen ka?

 • Can you give me some discount?
 • Makete kudasai.

 • This is a fixed price.
 • Kore wa teika desu.

 • But it is a little expensive.
 • Demo, chotto takai desu.

 • Then how much is that red one?
 • Denwa, ano akai no wa ikura desu ka?

 • That one is 80 yen.
 • Are wa hachi juu en desu.

 • Any piece costs 600 yen.
 • Dore mo roku hyaku en desu.

 • Half a dozen of that, please.
 • Sore o han-daasu kudasai.

 • Then, I will get this one.
 • Jaa kore o itadakimasu kudasai.

 • Do you have other colors?
 • Hoka no iro wa arimasen ka?

 • Please show me.
 • Misete kudasai.

 • Please show me this one.
 • Kore o misete kudasai.

 • Please show me other things.
 • Hoka no mono o misete kudasai.

 • A little small.
 • Sukoshi chiisai desu.

 • A little large.
 • Sukoshi ookii desu.

 • I would like a bigger one.
 • Motto ookii no ga hoshii.

 • Any better ones?
 • Motto yoi no ga arimasen ka?

 • I like a different one.
 • Hokano ga hoshii.

 • Like this.
 • Kono youna no o.

 • Too expensive.
 • Totemo takai desu.

 • Any cheaper ones?
 • Mou sukoshi yasui no wa arimasen ka?

 • That is cheaper.
 • Sono hou ga motto yasui desu yo.

 • May I see the doll in that case?
 • Ano hako ni haitte iru ningyou o misete kudasai.

 • Give me a red one.
 • Akai no o kudasai.

 • Give me this one.
 • Kore o kudasai.

 • Give me that one.
 • Are o kudasai.

 • Do you have postcards?
 • Ehagaki ga arimasu ka?

 • How many do you want?
 • Nan mai oiriyou desu ka?

 • Twelve, please.
 • Juu-ni mai desu.

 • Please give me three.
 • Mittsu kudasai.

 • One piece is 80 yen.
 • Ichi mai hachi-juu en desu.

 • I'll try this on.
 • Kore o kite mimashou.

 • Is this cotton?
 • Kore wa momen desu ka?

 • No, it is pure silk.
 • Iie, sore wa honken desu.

 • These plates are 500 hundred yen each.
 • Kono osara wa ichimai go hyaku en desu.

 • This is broken.
 • Kore wa kowarete imasu.

 • Please change it.
 • Torikaete kudasai.

 • Will you show me a pearl necklace?
 • Shinju no kubikazari o misete kudasai.

 • Is this ring pure gold?
 • Kono yubiwa wa junkin desu ka?

 • Yes, it is.
 • Hai, desu.

 • One imported perfume, please.
 • Hakurai no kousui o kudasai.

 • Is this an European perfume?
 • Kore wa Youroppa no kousui desu ka?

 • Do you have an imported lipstick?
 • Hakurai no kuchibeni arimasu ka?

 • Yes, here are the color samples.
 • Hai, koko ni iro mihon ga arimasu.

 • Please wrap it.
 • Tsutsunde kudasai.

 • There is nothing I like.
 • Ki ni itta no ga arimasen.

 • Where shall I pay?
 • Doko de harau no desu ka?

 • The change is wrong.
 • Tsurisen ga machigatte imasu.

 • I want to return it.
 • Kore o henpin shitai no desu ga.

 • It's sold out.
 • Urikire mashita.

 • Can I pay in card?
 • Kaado de haremasu ka?

1 comment:

jaffa said...

I am very much overwhelmed by your ideas for this story. A more deeper and staged knowledge would be good for us. I am found for good concepts on recession and I think this is the best blog for me to expand. If you best shopping website, visit this, its more helpful to you.
social shopping